Πρόγραμμα

Το Εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα αποτελείται από δραστηριότητες που στοχεύουν καταρχήν στην ομαλή ένταξη του παιδιού στο 2ο (ουσιαστικά) σπίτι του, στη γνωστική, γλωσσική, κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη του, στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων του, στην εισαγωγή του στον κόσμο της μάθησης μέσα από τη βιωματική προσέγγιση καθώς και στην ανάπτυξη της φαντασίας, της δημιουργικότητας και κατά συνέπεια, στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του.

Δραστηριότητες
Η Διατροφή